Hónap: 2023 május

Őstölgyes – fás legelő

Vöröstó egyik legkiemelkedőbb természeti, tájhasználattal kapcsolatos értéke a falu belterületétől délkeletre eső egykori fás legelő, helyben használt néven őstölgyes területe. A korábban legelőként hasznosított területen ma részben beerdősülve, cserjék és egyéb fák között találhatók meg a nagyméretű, idős csertölgy, molyhostölgy példányok. A fák egy része egészséges, több pusztulófélben lévő egyed, […]

Nevezetes személyek, tanítók

Vöröstó értékeihez hozzá tartoznak a település életében fontos személyek, az itt született, innen származó, itt alkotó emberek, illetve akik valamilyen tekintetben gazdagították a falu életét, munkájukkal öregbítették hírnevét. Az ilyen jellegű munkásságokat, életutakat, tevékenységeket értéktárunkban jegyezni kívánjuk.  Molnár László egykori kántor-tanító munkássága, kutatásai, gyűjteménye Vöröstó egykori tanítói, plébánosai Dr. Gyöngyösi Lajos […]

Német eredetű hagyományok, szokások

Vöröstó németajkúakkal történő betelepítése az 1720-as években indult meg. A falut újjáépítő, átformáló új telepesek gazdag életvitelük révén egyedi szokásokat, hagyományokat hoztak, teremtettek és örökítettek tovább a következő nemzedékek számára. A településszerkezet, az épített örökség és a családok összetartása mellett fontos kiemelni a német eredetű hagyományokat, melyek továbbvitelére törekszik a […]

Épített örökség – lakóházak

Összeállította: Pető Piroska Vöröstó legfőbb értéke az a műemléki együttes, amely immár Műemléki Jelentőségű Területként jegyzett az országos műemléki nyilvántartásban. Korábban, az  1960-as évek elejétől regisztráltak műemlék épületeket a faluban, s az egyedi védelem után egységes, területi védelem is illeti a települést, ami ritkaságnak számít a környéken. Az egységes arculaton, […]

Kápolnák, keresztek

A vallással kapcsolatos egyedi tájértékek, a falu településképet gazdagító elemei, helytörténeti, művészeti, kultúrtörténeti értékei. Az anyagot összeállította: Pető Piroska Vöröstóra az 1720-as évektől kezdtek német családokat telepíteni. Az újonnan birtokba vett területen példásan építették fel jellegzetes házaikat, a keresztpajtákkal, s mindemellett nagy hangsúlyt fordítottak a vallásukhoz kapcsolódó táegyi, épített emlékek […]