Nap: 2023.05.23.

Német eredetű hagyományok, szokások

Vöröstó németajkúakkal történő betelepítése az 1720-as években indult meg. A falut újjáépítő, átformáló új telepesek gazdag életvitelük révén egyedi szokásokat, hagyományokat hoztak, teremtettek és örökítettek tovább a következő nemzedékek számára. A településszerkezet, az épített örökség és a családok összetartása mellett fontos kiemelni a német eredetű hagyományokat, melyek továbbvitelére törekszik a […]

Épített örökség – lakóházak

Összeállította: Pető Piroska Vöröstó legfőbb értéke az a műemléki együttes, amely immár Műemléki Jelentőségű Területként jegyzett az országos műemléki nyilvántartásban. Korábban, az  1960-as évek elejétől regisztráltak műemlék épületeket a faluban, s az egyedi védelem után egységes, területi védelem is illeti a települést, ami ritkaságnak számít a környéken. Az egységes arculaton, […]